Arbeidsleder 18-24 år for ungdom i sommerjobb

Vi har behov for arbeidsledere for ungdom i sommerjobb i kommunens driftsavdeling - fjerning/rydding av uønskede arter/planter, rydding marint avfall fra holmer og strender, andre forefallende oppgaver, vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. Stillingene er 100% og varer i  6 uker. 

Arbeidslederstillingene:

  • Stilling 1: Arbeidsleder for marint avfallsrydding (krever båtførerprøven), arbeidsuker 26-31
  • Stilling 2: Arbeidsleder for fjerning av uønskede arter, arbeidsuker 27-32
  • Stilling 3: Arbeidsleder for vedlikehold av kommune bygg og anlegg og annet forefallende arbeid, arbeidsuke, 27-32

Arbeidsoppgaver

  • Sette i gang og lede ungdommene i sine arbeidsoppgaver gjennom dagen
  • Ulike vedlikeholdsoppgaver i bydelens parker og uterom
  • Marin avfallsrydding 
  • Rydding av fremmedarter (planter) i vår kommune
  • Ivareta bil, verktøy og annet utstyr som brukes i arbeidet
  • Vedlikehold av kommunale bygg og anlegg
  • Diverse forefallende oppgaver

Les stillingsutlysningen og søk sommerjobb

Søknadsfrist: mandag 27. mars.

Sommerjobb for ungdom 15-24 år

Nærmere 170 ungdommer i alderen 15-24 år har søkt sommerjobb i kommunen. Det er ny rekord og vi er kjempeglade for at så mange unge og flinke folk ønsker å jobbe hos oss. Vi skulle gjerne ansatt alle som har søkt, men vi har dessverre kun 35 stillinger å tildele. Det betyr at det er en god del som ikke blir kalt inn til intervju. Det er ikke fordi vi ikke ønsker å ha dere her i sommerjobb, det er kun fordi vi må prioritere når vi har så mange søkere.

Nå går vi gjennom søknadene. Vi kaller inn til intervju etter påske og tildeler sommerjobbene i starten av mai. Så snart sommerjobbene er tildelt, vil alle få beskjed på e-post.

Det betyr at alle som ikke blir kalt inn til intervju, ikke vil høre fra oss før i starten av mai når sommerjobbene er tildelt. 

Sommerjobb i kommunen

For mange er sommerjobb første møte med arbeidslivet. En sommerjobb gir deg arbeidserfaring og kontakter, og en attest som er nyttig å ha når du skal videre ut i arbeidslivet.

Vi skal ta deg imot på en god måte og gi deg den opplæringen du trenger. Du får oppfølging av en arbeidsleder, slik at både du og arbeidsgiver får en god opplevelse. 

Sommerjobbene vi lyser ut er litt forskjellige både i oppstart, oppgaver og varighet. Hovedsakelig vil arbeidet foregå i fellesferien. 

Om søknaden:

I søknaden er det fint hvis du får fram din motivasjon for stillingen, og hvordan du vil være en god arbeidstaker. Skriv gjerne noe om dine arbeidsønsker, hvorfor dette er noe du kunne tenke deg å jobbe med og hvorfor du vil mestre disse arbeidsoppgavene. 

Ønsker du hjelp til å skrive søknad?

Ta kontakt med Oppfølgingstjenesten eller NAV, så kan de hjelpe deg med å skrive en god jobbsøknad.

Oppfølgingstjenesten på Mandal videregående skole:
Annlaug Oddrun Sunde Bragd:
E-post; Annlaug.Oddrun.Sunde.Bragdo@mandal.vgs.no
Mobil: 476 85 078

Erling Telhaug:
Epost: Erling.Telhaug@mandal.vgs.no
Mobil: 986 22 725

Nav ungdom:
Katrine Langseth 
E-post: katrine.langseth@nav.no
Mobil: +47 94 16 24 17

Flere tips

ung.no og utdanning.no kan du finne oppdatert informasjon om sommerjobb og jobbsøking generelt.

 

Har du spørsmål?

Spørsmål om sommerjobbene kan sendes på e-post til: Anette.strandmyr.fidje@lindesnes.kommune.no.