Regler

Blomdalen skole forholder seg til ny forskrift til ordensreglement for grunnskolen i kommunen. Dette nye reglementet tredde i kraft fra august 2021. Se også Udirs sitt rundskriv om Ordenreglement.

I tillegg har vi utarbeidet "Slik gjør vi det på Blomdalen" slik at alle elever skal oppleve at vi voksne handler likt. 

Publisert | Oppdatert 08. september 2022