I endringen fra barn til snart voksen endrer holdninger og livsstil seg. Denne overgangen markerer en form for løsrivelse fra foreldrene og etablering av en identitet som nesten voksen.
Mange er nysgjerrige på å prøve alkohol og ser det som et naturlig steg i retning av voksenlivet.
Foreldre er de viktigste forebyggerne og førstelinjeforsvaret. Foreldrenes grenser fungerer som beskyttelse frem til barna og unge er sterke nok til å stå for egne valg og handlinger.
Men ingen kan gjøre jobben alene.
Derfor ønsker kommunen og politiet å invitere til en temakveld med fokus på holdninger, adferd og rusmidler, for foresatte som har ungdom på ungdomsskolen.