Skolen ligger sentralt i byen med kort vei til idrettshaller, svømmehall, idrettspark samt naturskjønne Furulunden og Sjøsanden med dens muligheter for fysisk aktivitet og sosiale arrangementer.

Elevene rekrutteres hovedsakelig fra områder rundt bykjernen samt Frøysland, Vestre Skogsfjord og Mones. Nå med fritt skolevalg har vi også elever fra andre områder.

I tillegg har vi et aktivt elevråd og godt samarbeide med skolens brukerorganer FAU, SU/SMU.