Hvem skal gjennomføre hvilke prøver?

8.trinn gjennomfører i lesing, regning og engelsk

9.trinn gjennomfører i lesing og regning

Gjennomføringsperiode er 6.september – 1.oktober for hele landet.

På Blomdalen skole er det planlagt gjennomføring uke 36,37 og 38.På elevens læringsplan vil dere finne mer nøyaktig tidspunkt for klassens gjennomføring. Hvis eleven er syk på selve gjennomføringsdagen, vil det bli anledning til å ta prøven ved en senere anledning innenfor gjennomføringsperioden.

 

Hva slags oppgaver skal elevene løse?

Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivå. Derfor har prøvene både lette og vanskelige oppgaver. Det er veldig få elever som får alt riktig på prøven.  Det er fordi prøven er laget slik at den også inneholder oppgaver som de aller beste kan bryne seg på.

På udir.no finner dere eksempler på oppgaver som er gitt tidligere.

Resultatene fra prøvene

Elevene og foresatte skal få tilbakemelding fra læreren om resultatene fra prøven når resultatene er klare. Resultatene skal ikke brukes til å sette karakter, men skal gi et grunnlag for å vurdere hva eleven bør arbeide mer med, og skal brukes i arbeidet med tilpasset opplæring og underveisvurdering.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med skolen eller les om nasjonale prøver på Udir sine nettsider: www.udir.no/nasjonaleprover

Med vennlig hilsen

Anne Kirsten Romsaas

Enhetsleder Blomdalen skole