Dere vil kunne laste ned appen fra App Store eller Google Play fra 11. august, men dere skal først begynne å bruke den fra skolestart, torsdag 17. august. IST Home appen skal erstatte dagens kommunikasjonsløsninger som SMS, IST kommunikasjon o.l. og målet er å skape bedre digital dialog mellom skolen og de foresatte. Appen inneholder blant annet fraværsregistrering, chat-funksjon, samtalebooking og nyhetsfunksjon. Funksjonaliteten er godt testet gjennom pilotering på fire skoler i DDV-kommunene i tidsrommet fra 1. mars og ut april 2023. Ettersom appen allerede er innført på alle SFOer og kommunale barnehager vil de som har barn i kommunal barnehage, skole og SFO se alle barna i samme app.

Under finner dere en informasjonsbrosjyre om IST Home appen. https://isthome.se/nb/ist-home-sammen-for-barnet-ditt/ gir også informasjon til sluttbrukere. Nettsiden er referert til i brosjyren. Dersom dere opplever problemer med pålogging etc. ta kontakt med kontaktlærer, slik at de kan videreformidle til kommunens koordinator for innføringen.

Informasjonsbrosjyre om IST Home appen