Vi er elever som har valgt faget Innsats for andre som valgfag. Her skal vi gjøre en frivillig innsats for noen som trenger det. Vi har valgt å støtte Demensaksjonen. Vi har lært om frivillighet og om sykdommen demens. I Demensaksjonen samler Nasjonalforeningen for folkehelsen inn penger til forskning og lokalt arbeid. Gaven din bidrar til at færre får demens, og de som er rammet kan få god hjelp til å mestre hverdagen. Ta godt imot bøssebærerne!

 

Mer forskning øker mulighetene for behandling

Demens er en alvorlig sykdom, både for de som selv har en demens og for familiene deres. Det kreves stor innsats i årene som kommer før vi blir i stand til å stoppe eller bremse Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer. Vi vet fortsatt for lite om årsakene til hvorfor demens oppstår. For å kunne utvikle en behandling, må det mer kunnskap til om hva som skjer i hjernen, fra den er normal til den blir syk. Det er denne forskningen vi samler inn midler til under demensaksjonen.

 

Hver krone teller

Møter du ikke en bøssebærer, kan du likevel bidra til Demensaksjonen. Send din gave til konto 1644 08 46673. Du kan også gi på SMS. Send kodeordet SAMMEN til 2216, og på den måten gi 50 kroner til demensforskning. Du kan også støtte den lokale demensforeningen her i Lindesnes på Vipps# 620464.

 

FAKTA

  • Demens er ikke alderdom, men en sykdom.
  • Demens fører til dårlig hukommelse, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendringer.
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.
  • Inntektene fra demensaksjonen går til forskning og lokale tiltak.
  • I dag har 100 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2040.
  • På verdensbasis lever nesten 50 millioner med demens, et tall som vil øke til mer enn 130 millioner fram mot 2050. Årsaken til økningen er i all hovedsak at befolkningene blir eldre.

 

For nærmere informasjon, ta kontakt med:

Bendikte S. Leirgulen og Ingrid Norstrøm

Lærere i valgfaget Innsats for andre.