I løpet av våren ble det arrangert workshop både i mars og nå senest i mai. Workshopen var åpen for alle som ville og elevene drev i forkant litt markedsføring av arrangementet. Mange kom, og vi fikk perlet en god del armbånd som nå skal sendes inn til UngKreft slik at armbåndene kan selges videre i Kreftforeningens nettbutikk. Det var også mulig å få kjøpt disse armbåndene på selve workshopen. 

Det ble også solgt kaker og kaffi til inntekt for UngKreft.