Finn fritidsaktiviteter i ditt nærområde

Hva er Ungfritid?

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge. På den måten blir det enklere for frivillige organisasjoner å finne deltakere, og enklere for barn, ungdom, foresatte og andre å finne fritidsaktiviteter.

Hva finner du på Ungfritid?

Fritidsaktivitetene du finner på Ungfritid.no er i regi av en fritidsklubb eller en frivillig organisasjon.

Det er fritidsklubbene og de frivillige organisasjonene selv som registrerer seg på Ungfritid. 

Slik fungerer det

  • Gå inn på Ungfritid.no . Søk på skolen, stedet eller kommunen du bor i, og få opp aktiviteter i nærheten. Med filter kan du velge alder, sile ut på interesser eller eventuelt behov for tilrettelegging.  
  • Du finner du informasjon om tid, sted, innhold, pris og kontaktinformasjon for de ulike aktivitetene.

Behov for økonomisk støtte?

Hvis familien har dårlig råd, er det mulig å søke om økonomisk støtte slik at barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter. 

Oversikt over ulike støtteordninger finner du her.